top of page

Photography

Chefkok Vain Lebis

Chefkok Vain Lebis

Chefkok Vain Lebis is a very creative person. Not only can she cook, but she also makes beautiful poetry. In her own Restaurant in Venlo, she develops new modern asian dishes.

Sfeerkeepers

Sfeerkeepers

A serie about young people that want to make their lives despite their difficulties. Een serie over jongeren, die wat willen maken van hun leven ondanks hun moeilijkheden.

I am / Ik ben

I am / Ik ben

Each year the Foundation, organise the Hartjesdagen on the Amsterdam Zeedijk. It is a three day festival. They asked me to exhibit with the artist group in all stores. The girl you see on the picture is a guy, who was willing to became my model. Ieder jaar organiseert de Stichting, de bekende Hartjesdagen op de Het is een driedaags festival. Ze vroegen mij om te exposeren met de kunstenaarsgroep in alle winkels. De vrouw die je ziet is een man en was bereid om even mijn model te zijn.

Hein de Haan Architect

Hein de Haan Architect

Hein de Haan , architect, inventor and developer of Vrijburcht , Steigereiland Amsterdam . Known and famous for its hard struggle against demolition and advocate of repurposing . 1943 - 2015 Series: Vrijburcht in development. Hein de Haan, architect, bedenker en ontwikkelaar van Vrijburcht, Steigereiland Amsterdam. Bekend en beroemd om zijn harde strijd tegen sloop en voorstander van herbestemmingen. 1943 - 2015 Serie: Vrijburcht in ontwikkeling

Waiter / Ober in de Pijp-Rotterdam

Waiter / Ober in de Pijp-Rotterdam

Series Rotterdam Waiter oldest restaurant / Bierhandel (1898) Pipe in Rotterdam. In World War II they played in the underground resistance an important role. Serie Rotterdam: Ober in oudste Restaurant/ Bierhandel (1898) de Pijp in Rotterdam. In de Tweede Wereldoorlog speelden ze een belangrijke rol in het ondergrondse verzet.

Cuba 2004

Cuba 2004

Cuba in 2004. People may strike up to a certain amount of food vouchers . The embargo is clearly visible in this elderly lady. Cuba 2004. Mensen mogen tot een bepaald bedrag aan bonnen voedsel inslaan. De embargo is hier duidelijk zichtbaar bij deze oudere dame.

Selfportrait / Zelfportret

Selfportrait / Zelfportret

Peggy

Peggy

Analog photo of Peggy , who at the time also studied at the HKU. Analoge foto van Peggy, die destijds ook studeerde aan de HKU.

Sylvia Hoeks

Sylvia Hoeks

Dutch actrice / Nederlandse actrice.

Analoge foto uit het Naaiatelier

Analoge foto uit het Naaiatelier

Drama the Naaiatelier from the Maastricht theater about the 2nd World War. Drama van de Maastrichtse toneelgroep. Het Naaiatelier gaat over de 2e Wereldoorlog.

Cuba 2004

Cuba 2004

Finally she came out of the house and was the picture worth waiting. The unidentified Cuban woman, who is her self through my lens, and still leaves a bit to be famous . Eindelijk kwam ze uit het huis en was de foto het wachten waard. De onbekende Cubaanse vrouw, die ik door mijn lens, zichzelf laat zijn en toch ook een beetje beroemd laat worden.

Maxima

Maxima

Maxima. Her fighting spirit and hard work combined with her job and motherhood makes her an exceptional woman . Ontmoeting met Maxima. Haar strijdlust en harde werken in combinatie met haar functie en moederschap maken van haar een bijzondere vrouw.

Balinese man

Balinese man

For me he wants to take a break this hard-working Balinese farmer. Hij wilde voor mij wel even pauzeren deze hardwerkende Balinese boer.

Tour de France Utrecht 2015

Tour de France Utrecht 2015

For the city of Utrecht was the highlight of the year . The Tour de France. More than 10 years has lasted the lobby. In the picture Robert Gesink joined -going trial of the Ledig Erf direction Bleekstraat . Voor de stad Utrecht was dit het hoogtepunt van het jaar. De Tour de France. Meer dan 10 jaar heeft de lobby geduurd. Op de foto Robert Gesink deed mee aande tijdrit van het Ledig Erf richting Bleekstraat.

Streetphotography / Straatfotografie

Streetphotography / Straatfotografie

From the serie Meetings Uit de serie. Portretten

Straatfotografie

Straatfotografie

Sometimes you met another creative person and both of us knew what to do. Without words we helped eachother to make this beautiful picture of him. Soms ontmoet je ook een andere creatief persoon en beiden weten wat er te doen staat. Zonder woorden helpen wij elkaar om deze mooie foto te maken.

Thuisbezorgd.nl

Thuisbezorgd.nl

Reclame-opdracht.

Lies Oosterveld

Lies Oosterveld

Funeral Entrepreneur Lies Oosterveld who wish to take the time to care and assistance with funerals . Uitvaartondernemer Lies Oosterveld die graag de tijd wilt nemen voor zorg en begeleiding bij uitvaarten.

Streetphotography / Straatfotografie

Streetphotography / Straatfotografie

Uit de serie portretten

Venlo Stormt 2015

Venlo Stormt 2015

First edition of Venlo Stormt . Portrait of a man who pushes his boundaries in the mud. Eerste editie van Venlo Stormt. Portret van een man die zijn grenzen verlegt in de modder.

Dom Amandus Prick©Ina_de_Lizer

Dom Amandus Prick©Ina_de_Lizer

The last Abt. Documentary series of the last abbot of the Trappist monastery Ulingsheide . He is now 99 years.De sprekende Trappist is the book by Wim Rhebergen , where this photo was used . The series was exhibited at the Limburg Museum . De laatste Abt. Documentaire serie van de laatste Abt van het Trappistenklooster Ulingsheide. Hij is inmiddels 99 jaar. De sprekende trappist is het boek van Wim Rhebergen, waarbij deze foto werd gebruikt. De serie werd in het Limburgs Museum tentoongesteld.

Shinkinchy_Tajiri_1990©Ina_de_Lizer

Shinkinchy_Tajiri_1990©Ina_de_Lizer

He lived in his castle in Baarlo. A little village in Limburg. World famous for his work and publish the Cobra group . In 1990, I made a series about him and his work. Hij woonde in Kasteel Baarlo. Wereldberoemd van zijn werk en bekend van de Cobra-groep. In 1990 maakte ik een serie over hem en zijn werk.

Straatfotografie

Straatfotografie

Amsterdam

The candy stall / De snoepkraam

The candy stall / De snoepkraam

Photo made in Jakarta, Indonesia exhibit in Leeuwarden. Foto gemaakt in Jakarta en tentoongesteld in Leeuwarden.

Straatfotografie

Straatfotografie

Portretten uit de serie: zonder praten, zonder woorden

Nederland en The fifties

Nederland en The fifties

Uit de serie Nederland en the fities.

It's Fashionweek Amsterdam

It's Fashionweek Amsterdam

Assignment for Fashionweek Amsterdam. Opdracht voor Fashionweek, Amsterdam.

Hans Reijnders Polen 2008.jpg

Hans Reijnders Polen 2008.jpg

Uit de serie: Hans Reijnders Beeldhouwer

bottom of page